Nyheter

Skiltgjenkjenning for bomvei

Vi i Unum forstår viktigheten av å tilby innovative løsninger for vei og parkering, slik at våre samarbeidspartnere kan møte kravene til det moderne samfunnet vi lever i. Vårt skiltgjenkjenningssystem (ANPR) for bomveier er en av våre innovative løsninger som bidrar til å forbedre trafikkflyten, fjerne fysiske bommer, og gjør opplevelsen enklere for brukere og de som drifter veien. Ved hjelp av avanserte kamera og vår teknologi blir alle kjøretøy bli automatisk identifisert, registrert og bompengeavgiftene blir automatisk belastet. Vi tilbyr våre tjenester til private og offentlige bomveier i hele Norge!

Les mer

Automatisk skiltgjenkjenning - For økt inntjening og bedre brukervennlighet

Med bruk av vår skiltgjenkjenning (ANPR) blir kjøretøy registrert automatisk ved inn- og utkjøring på parkeringsplassen. Ved å bruke denne parkeringsløsningen kan bedriften øke omsetningen og forbedre kundeopplevelse. Er dette interessant for din bedrift? Her tar vi for oss hva skiltgjenkjenning er, hvordan det kan skape store fordeler, og hva et samarbeid med oss i Unum innebærer.

Les mer